All episodes

بررسی کتاب مکاشفه #تعالیم_فردوسی هفت کلیسا قسمت سوم مکاشفه ۲: ۱- ۷ افسس ، شهر تغییر در پایان قرن اول قبل از میلاد ، افسس پایتخت روم در آسیای صغیر و مهمترین مرکز تجاری ، مذهبی و ...

بررسی و مطالعه کتاب مکاشفه #تعالیم_فردوسی قسمت دوم / فصل دومحاکمیت و سلطنت خداقسمت دوم از فصل دوم برای تماشا دروس فردوسی شما می توانید به وب سایت و اینستاگرام و کانال یوتیوب ما مرا...

بررسی کتاب مکاشفه #تعالیم_فردوسی هفت کلیسا قسمت اولمقدمه ای بر بررسی هفت کلیساعیسی راز هفت چراغدان را توضیح می‌دهداین فرشتگان کیستند: (۳ نظر رایج)در کتاب مقدس ستارگان و فرشتگان اشا...

بررسی و مطالعه کتاب مکاشفه #تعالیم_فردوسی ⠀⠀حاکمیت و سلطنت خدا⠀⠀قسمت هشتم⠀برای تماشا دروس فردوسی شما می توانید به وب سایت و اینستاگرام و کانال یوتیوب ما مراجعه کنید.و از طریق پادکس...

بررسی و مطالعه کتاب مکاشفه #تعالیم_فردوسی ⠀⠀حاکمیت و سلطنت خدا⠀⠀⠀برای تماشا دروس فردوسی شما می توانید به وب سایت و اینستاگرام و کانال یوتیوب ما مراجعه کنید.و از طریق پادکست فردوسی ...

بررسی کتاب مکاشفه قسمت ششم فصل اول https://firdowsi.com/fa/بررسی-کتاب-مک...   برای مطالعه تعالیم فردوسی می توانید به وب سایت ما مراجعه کنید. شما عزیزان می توانید از طریق پادکست تع...

فصل اول - قسمت پنجم همچنان در باب اول از کتاب مکاشفه هستیم. یک نفر از یوحنا می خواهد که این را بنویسد که این شخص در آیات ۱۳ تا ۱۶ می باشد. کتاب مقدس یک داستان را پوشش می دهد که آ...

قسما چهارم - فصل اول معنای پیروی از عیسی مسیح چیست؟ نخستین مشخصه پیروی از عیسی مسیح، رنج می باشد. رنج از سوی و استقامت از سوی دیگر و پادشاهی خدا در میان این دو. اعمال رسولان ۱۴: ...

به اقتدار عیسی مسیح بر پادشاهان این جهان نگاهی داشتیم. و همه کارهای رهبران دنیا را در کنترل دارد. و نکته سوم اینکه برای پادشاهی خودش مردم را از هر ملت و قومی انتخاب کند.   ادبیاتی ...

« Newer Episodes Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App