بررسی کتاب مکاشفه #تعالیم_فردوسی هفت کلیسا قسمت هفتم

حاکمیت و سلطنت خدا
پیام به کلیسا تیاتیرا

مکاشفه ۲: ۱۸- ۲۹
تیاتیرا

عبارت «پاهای چون بنج تافته» برای مردم صنعتگر این شهر قابل درک بود.

تشویق کلیسا
توبیخ کلیسا
عیسی مطابق با کارهایشان به هر کدام می داد

پاداش
کسی که غالب آید ، بر ملت ها و ستاره صبح اقتدار می یابد ، که شاید بتواند اشاره ای به خود عیسی باشد.

برای تماشا دروس فردوسی شما می توانید به وب سایت و اینستاگرام و کانال یوتیوب ما مراجعه کنید.و از طریق پادکست فردوسی می توانید تعالیم را به صورت صوتی در اختیار داشته باشید.
فایل‌های اینستاگرامی در قسمت IGTV

از طریق لینک زیر می توانید به دروس دسترسی داشته باشید
https://firdowsi.com/هفت-کلیسا-مکاشفه-فصل-دوم/

ما را به دوستان خود معرفی کنید
منتظر شما هستیم

Www.ferdowsi.me
info@firdowsi.com
https://firdowsi.podbean.com
https://t.me/Ferdowsiteaching
@firdowsiTeaching ( Facebook, Instagram, podcasts)
What’s app

#کتاب_مقدس #تعالیم_کتاب_مقدس#تشویق #محبت #خداوند #رحمت #شفقت#فیض #وفاداری #نجات #ستایش #کلام_خدا#تیم_فردوسی #مسیحیت_فارس_زبان#پادکست_فردوسی #امید #محبت #توکل#دعا #مسیحی #ایمان #امید #کلیساایران#مسیحیت_ایرانی
#انجمن_کتاب_مقدس_ایران #مکاشفه#جنبش_مطالعه_کتاب_مقدس
#firdowsi_teachig#ferdowsiTeaching#bible #Firdowsi#ferdowsi

Share | Download(Loading)